Backup Software

Herkent u dit? Tijdens het typen komen er andere tekens op het scherm, dan u ingetikt hebt. Wat te doen als het toetsenbord ineens vreemd functioneert en zelfs een ander toetsenbord het probleem niet verhelpt? Naast de muis is het toetsenbord het belangrijkste besturingselement van uw computer, dus als daar iets niet lekker loopt, merkt u het onmiddellijk, en dat gaat snel irriteren. We hebben een paar problemen en oplossingen op een rij gezet.

 

Opeens andere tekens

Wellicht is het u weleens overkomen dat u aan het typen bent en uw toetsen plotseling een andere functie lijken te hebben. Het vraagteken gedraagt zich als een ‘=‘ en een backslash is veranderd in een ‘<‘. De oorzaak is zeer eenvoudig: het toetsenbord is overgeschakeld naar een andere taalversie. Dit gebeurt vaak per ongeluk omdat de toetsencombinatie hiervoor zich bevindt op de plek waar u vaak met uw handen op het toetsenbord rust. De combinatie Ctrl+Shift zorgt ervoor dat er een andere taalversie voor het toetsenbord wordt gekozen. De oplossing is dan ook net zo eenvoudig: door te drukken op Ctrl+Shiftfunctioneert het toetsenbord weer normaal. U kunt dit probleem helemaal voorkomen, door slechts één taal en één toetsenbordindeling te behouden. De combinatie Nederlands als taal en Verenigde Staten (internationaal) voor de toetsenbordindeling is het meest gangbaar.

U doet dit in Windows XP door te klikken op Start / Configuratiescherm / Datum, tijd, taal en landinstellingen / Landinstellingen / tabblad Talen / Details. Klik op de te verwijderen talen en vervolgens op Verwijderen.

Binnen Vista en Windows 7 komt u op deze pagina terecht via Start / Configuratiescherm / Land en taal / tabblad Toetsenbord en talen en de knopToetsenborden wijzigen. Klik hier op Nederlands onder Toetsenbord en vervolgens op Verwijderen. Het toetsenbord kan nu niet meer overschakelen naar een andere indeling.

Als het toetsenbord omschakelt naar een andere taal, werken toetsen plotseling heel anders.

 

Shift-toets blijft actief na eenmaal indrukken

Normaliter houdt u de Shift-toets ingedrukt wanneer u een hoofdletter wilt typen. Het kan echter ook zijn dat u, wanneer u de Shift-toets eenmaal indrukt, deze ook een hoofdletter produceert wanneer u de Shift allang hebt losgelaten. Hoort u daar ook nog een kort piepje bij, dan is de functie Plaktoetsen ingeschakeld. Dit gebeurt automatisch als u vijf keer achter elkaar op de Shift-toets drukt (u dient wel op Ja te klikken, maar in het heetst van de strijd kunt u dat per ongeluk gedaan hebben). De oplossing is heel eenvoudig: druk nog vijfmaal op Shift en de functie wordt weer uitgeschakeld. Deze functie zit zowel in Windows XP, Vista als Windows 7. U kunt de functie ook permanent uitschakelen.

In Windows XP doet u dit door te klikken op Start / Configuratiescherm / Toegankelijkheidsopties / Toetsenbord. Klik vervolgens op Instellingen onderPlaktoetsen en verwijder het vinkje bij Plaktoetsen inschakelen als Shift vijf keer wordt ingedrukt.

In Vista en 7 schakelt u de functie uit door te bladeren naar Start / Configuratiescherm / Toegankelijkheidscentrum / Toetsenbord / Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken / Plaktoetsen instellen. Daar verwijdert u wederom het vinkje bij Plaktoetsen inschakelen als Shift vijf keer wordt ingedrukt.

Wanneer Plaktoetsen ongemerkt zijn ingeschakeld, werkt het toetsenbord ineens ook heel anders.

 

Multimediatoetsen functioneren niet

U hebt Windows opnieuw geïnstalleerd en plotseling werken de toetsen niet meer waarmee het volume kunt regelen, uw mailprogramma kunt starten, etc. De reden hiervoor is dat er waarschijnlijk specifieke stuurprogramma’s horen bij uw toetsenbord die de functies van deze toetsen definiëren. Ga naar de site van de fabrikant en download de stuurprogramma’s voor uw toetsenbord.

Toetsenbord (en muis) reageert niet na aansluiten

Dit probleem komt steeds minder voor omdat vrijwel alle muizen en toetsenborden tegenwoordig een usb-aansluiting hebben, in plaats van het oude PS/2-systeem. Hebt u echter nog wel een PS/2-muis en -toetsenbord, en reageren deze niet meer nadat u ze opnieuw hebt aangesloten, controleer dan of u de muis niet in de aansluiting voor het toetsenbord hebt gestoken en vice versa. Op kleur na zijn het namelijk identieke stekkers.

Ontbrekende letters

U maakt opeens opvallend veel tikfouten in de teksten die u produceert. Bij nader onderzoek blijkt dat uw vaardigheden niet zijn afgenomen, maar dat het toetsenbord bepaalde aanslagen niet registreert. Gaat het telkens om dezelfde toets, dan is óf de toets defect óf er zit vuil tussen (even de toets eruit wippen indien mogelijk en schoonmaken). Gaat het steeds om een andere letter en hebt u een draadloos toetsenbord, dan is het hoogstwaarschijnlijk tijd om de batterijen te vervangen.

Backup van netwerkshare onder Vista/Windows 7

Als het backupprogramma start als de netwerkschijf meer dan 15 minuten niet benaderd is, kan de netwerkschijf niet automatisch meegenomen worden in de backup. Om dit aan te passen zijn onderstaande stappen nodig.

Register-editor

Waarschuwing: Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt de standaard time-outperiode verhogen met behulp van de Register-editor. Voer hiertoe de volgende stappen uit en sluit de Register-editor daarna af:

Opmerking De functie Verbinding automatisch verbreken van de Server-service kan niet worden uitgeschakeld met deze methode. U kunt op deze manier slechts de standaard time-outperiode wijzigen voor de functie Verbinding automatisch verbreken.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren, typ regedit (Windows 2000 en Windows Server 2003) of regedt32 (Windows NT 4.0) en klik op OK.
 2. Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. Klik in het rechterdeelvenster op de waarde autodisconnect en vervolgens in het menu Bewerken op Wijzigen. Ga als volgt te werk als de waarde autodisconnect niet bestaat:
  1. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  2. Typ autodisconnect en druk op ENTER.
 4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 5. Klik op Hexadecimaal.
 6. Typ ffffffff in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Opmerking De clientsessie wordt automatisch verbroken wanneer de sessie langer inactief is dan de duur die in KeepConn is ingesteld. daarom wordt de sessie verbroken op basis van de kortste tijdsduur van AutoDisConnect en KeepConn. Als u de tijdsduur voor de time-out van de client tijdens een UNC-verbinding wilt wijzigen, geeft u de betreffende duur op in KeepConn.
Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parametersWaarde: KeepConn
Gegevenstype: REG_DWORD
Bereik: 1 tot 65535 (sec)
Standaardwaarde: 600 sec = 10 min

Opdrachtregel

Opmerking: Als u deze methode gebruikt, kunt u de functie voor automatisch afstemmen van de Server-service uitschakelen.

Als u de standaardtime-outperiode waarna de verbinding automatisch moet worden verbroken door de Server-service wilt wijzigen, opent u een opdrachtprompt, typt u de volgende opdracht en drukt u op Enter
net config server /autodisconnect:aantal
waar aantal staat voor het aantal minuten dat de server moet wachten voordat de verbinding met een toegewezen netwerkstation wordt verbroken. De maximale waarde voor deze opdracht is 65.535.

Opmerking Als u de automatische verbrekingswaarde instelt op 0 (nul), wordt deze functie niet uitgeschakeld en wordt de verbinding met toegewezen netwerkstations verbroken als deze slechts een paar seconden inactief is.

Als u de functie Verbinding automatisch verbreken wilt uitschakelen, typt u het volgende bij een opdrachtprompt en drukt u op ENTER:
net config server /autodisconnect:-1